Stichting Veilige Haven

Project Description

Voorlichtingsfilm Stichting Veilige Haven

Contact opnemen
Voorlichtingsfilm laten maken

Over Stichting Veilige Haven

Stichting Veilige Haven heeft als doel het bevorderen van de veiligheid, veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag in de Nederlandse zeehavens. VCH staat voor het Veiligheid Certificaat Havens en wordt uitgereikt aan een ieder die de met succes het e-learning programma VCH heeft doorlopen. VCH is ontwikkeld vanuit de wens en noodzaak om werknemers in de Nederlandse havens zo veilig mogelijk te laten werken.

Klantvraag

Ons is gevraagd om een wervende voorlichtingsfilm te maken met als doel om de havenbedrijven te bewegen hun personeel deze cursus te laten volgen. Waarin duidelijk wordt dat VCH toch echt iets anders (beter past) dan een standaard VCA cursus.

Aanpak

Al bij eerdere opdrachten hebben wij filmopnames gemaakt in de Rotterdamse haven. Deze zijn aangevuld met filmopnames uit eigen beheer van de opdrachtgever en deels vernieuwd waar nodig. Dit geeft een algemeen overzicht van waar we mee te maken hebben en een korte introductie van de bijbehorende werkzaamheden in deze wereld.
Deze beelden worden afgewisseld met korte quotes van werknemers en/of – gevers in de haven met daarbij de nadruk rondom de noodzaak tot veilig werken. Vervolgens zijn al deze beelden en quotes aan elkaar gekoppeld door het verhaal van de Voice-Over.

Resultaat

Een voorlichtingsfilm die nut en noodzaak vertelt van VCH. Inzetbaar op website en social media.

Opdrachtgever

Stichting Veilige Haven

Geleverde diensten

Concept & script, filmproductie, montage

Meer weten over dit project?
Neem contact op met producer Anneloes.

Neem contact op